VALTUUSTON KOKOUS 13.10.2021 – TIIVISTELMÄ

Kokoustiivistelmä valtuuston kokouksesta 13.10.2021

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui tänään kohtuullisen pitkän listan äärelle. Jokin lakipiste pandemian suhteen on ylitetty, sillä kokoonnuimme enimmäistä kertaa aikoihin kaupungintalon valtuustosalissa. Istumapaikat ovat vaihtuneet sitten viime valtuustokauden. Perussuomalaiset siirtyivät suurempana ryhmänä eturiviin ja me Vihreät saimme paikaksi taempia paikkoja demareiden takaa. Hyvin toimivat nämäkin paikat. Puheenvuorot tuli pidettyä ja äänestykset onnistuivat ongelmitta.

Ensimmäinen valtuustossa käsitelty asia liittyi sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden hankintaan. Päätettävänä olivat siis yritykset, joille kuljetuspalvelut kilpailutuksen jälkeen tulevina vuosina ohjataan. Lain mukaisen kilpailutuksen mukaisesti palveluntuottajiksi valittiin Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Pykälä herätti kuitenkin jonkin verran keskustelua vielä valtuustossakin, vaikka keskustelua oli käyty jo sekä sote-lautakunnassa että kaupunginhallituksessa. Keskustelun keskiössä on pitkin matkaa ollut se, onko tässä prosessissa mm. vammaisneuvosto saanut antaa lakiin perustuvalla oikeudellaan lausunnon kuljetusten järjestämisestä. On totta, että koronan takia vammaisneuvosto ei ole voinut pitkään aikaan kokoontua livenä vaan tilaisuudet on järjestetty etäyhteyksin. Kokoukset on kuitenkin järjestetty ja lausunto pyydetty. Ja loppujen lopuksi nyt päätöksenteon kohteena oli vain kilpailutuksen tulokset. Valtuutettu Maittila esitti juuri tähän, eli heikkoon kuntalaisten kuulemiseen liittyen asian palauttamista uudelleenvalmisteluun, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

SD:n ryhmä teki valtuuston kokouksessa pykälään vastaesityksen, jossa ehdotettiin päätökseen lisättäväksi kohtaa, jossa kaupunkia velvoitetaan ottamaan vanhus- ja vammaisneuvostot mukaan kuljetuspalveluiden laadun seurantaan. Tämä on periaatteessa vaatimuksena jo olemassa ihan laissa, mutta ajatuksena oli, että tällä lisäyksellä tehtäisiin näkyväksi hyvän yhteistyön merkitys tällaisissa prosesseissa. Tätä lisäystä kannattivat SDP:n, Vihreiden ja Meidän Lohjan ryhmät. Lisäys hävisi kuitenkin äänestyksessä äänin 21-30.

Toisena suurena asiana listalla oli Tennarin hankesuunnitelman hyväksyminen. Aiheesta pidettiin jokaisen ryhmän toimesta ansiokkaita ryhmäpuheita. Vihreiden ryhmäpuheen pidin minä ja laitoinkin sen jo aiemmin näkyville tänne Faceen. Puheen voi myös kuunnella / katsella kokoustallenteesta. Puheissa nostettiin esille huoli siitä, että tehdäänkö Tennarista nyt valmiiksi jo liian pieni, kun alkuperäistä suunnitelmaa on matkan varrella pienennetty. Itsekin olen tästä hieman huolissani, mutta nyt oli turhaa enää tämän asian perään itkeä. Tärkeintä oli, että saimme nyt hankesuunnitelmalle valtuuston hyväksynnän ja hanke voisi siten lähivuosina myös valmistua. Toivottavasti Taimiston liikuntapuiston tenniskentät valmistuvat ensi kesänä, jolloin Tennarin laajennusosaa päästäisiin sitten myös rakentamaan. Uudisosahan tulee osin nykyisten parkkipaikkojen ja tenniskenttien paikalle. Tämä pykälä hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Kolmantena isona asiana päätöksen kohteena oli yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon korottaminen 5%:lla sekä alle 3-vuotiaiden ns. laskentakertoimen korottaminen 1,6:een. Tavoitteena oli, että näillä korotuksilla yksityiset palveluntuottajat, niin yksityiset päiväkodit kuin yksityiset perhepäivähoitajatkin voisivat jatkaa toimintaansa kannattavasti. Tämä aihe on herättänyt keskustelua ennen kaikkea siksi, että asia tuotiin päätöksentekoon tilanteessa, jossa Touhula-päiväkodit ilmoittivat, että he sulkevat Vappulan päiväkodin kannattamattomana, jollei palvelusetelin arvoa nosteta. Taustalla on se, että palvelusetelin arvoa leikattiin talouden tasapainottamistoimena 5% kolmisen vuotta sitten. Jo silloin tiedettiin, että tämä toimi ajaa mahdollisesti nurkkaan yksityiset palveluntarjoajat. Kuluneiden vuosien aikana palvelusetelin arvoon ei ole tehty mitään indeksikorotuksia, vaikka kulut ovat palveluntuottajilla kasvaneet. Eli yksinkertaisesti palvelusetelin arvon nostamiselle oli täysi syy, mutta päätöksen tekeminen tilanteessa, jossa on pientä kiristämisen makua, on kurjaa. Tästäkin aiheesta pidettiin monia hyviä puheita. Vihreiden ryhmäpuheen piti Jani Méling ja SDP:n erinomaisen ryhmäpuheen Maaret Laine. Nämä puheet, kuten toki muutkin puheet niin tähän pykälään kuin Tennariinkin liittyen kannattaa katsoa tallenteesta. Meidän Lohjan Jan Tallqvist teki pykälään liittyen vastaesityksen, jossa hän esitti tämän asian päättämistä vasta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin mitä suurimmassa määrin talousarviovaikutteinen asia. Tallqvist oli täysin oikeassa siinä, että talousarvio olisi ollut looginen kohta tämän asian päättämiselle, mutta nyt tilanne on kuitenkin se, että meidän täytyy antaa tieto tulevasta Touhulalle nyt eikä vasta joulukuussa. Mikäli emme olisi päättäneet asiaa nyt, olisi pahimmillaan käynyt niin, että Touhulan yt-neuvottelujen tuloksena Vappulan päiväkoti olisi päätetty lakkauttaa. Tällä hetkellä Lohjan kaupungilla ei ole tarjota hoitopaikkoja kyseisessä päiväkodissa oleville lapsille, joten olimme päätöksenteossa melkoisesti puun ja kuoren välissä. Niinpä Tallqvistin vastaesitys raukesi kannattamattomana ja valtuusto päätti asiasta pohjaesityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin edellisten kahden vuoden tapaan 1000 euroa kuukaudessa. Tuolla rahalla ei kh:n puheenjohtaja varsinaisesti rikastu, mutta hän voi vaikuttaa tuloihinsa kuitenkin merkittävästi kokouspalkkioiden kautta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua kaikkien lautakuntien ym. kokouksiin niin halutessaan.

Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan valittiin Lohjalta Pauliina Vastamäki ja Janina Rönnberg. Sitten olikin vuorossa erilaisten aloitteiden käsittelyä. Nostan tässä esille vain pari asiaa.

Valtuusto hyväksyi aloitteen, jossa esitettiin uuden frisbeegolf-radan rakentamista Lohjalle. Rata toteutetaan ns. Kanttarelli-reitin maastoon eli lähelle Metsolan ja Gunnarlan aluetta. Radasta tulee 18-väyläinen, AAA-luokan rata, jossa on mahdollista järjestää vaativankin tason kilpailuja. Lisäksi radan lähiympäristöön on kaavailtu lisäksi 9-väyläistä harjoittelurataa sekä mahdollisesti muita liikunnallisia toimintoja, kuten ulkokuntosalilaitteita ym. Tämä hanke on mielestäni todella kannatettava. Asian perustelut voi lukea kirjoittamastani puheenvuorosta, jonka upea nuori, tuore valtuutettumme Anna Mustalahti kävi pitämässä.

Toinen esille nostamani asia liittyy sote-sektorin aloitteisiin. Aiheina olivat mm. ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen, ikäihmisten jalkojenhoitajien palkkaaminen sekä mielenterveyspalveluiden lisääminen perusterveydenhuollossa. Ymmärrän sen, että koska ennen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan alkamista emme voi enää lisätä euroakaan sote-palveluihin (Kaikki mitä lisäämme nyt on meille tappiota myöhemmin, siksi on pakko mennä nyt ns. minimillä, hoitaen kuitenkin palveluiden tarjoaminen kunnolla. Mutta siis uuteen ei voi nyt panostaa.), emme voineet ns. hyväksyä näitä aloitteita. Mutta ”ongelma” onkin siinä, miten viranhaltijat olivat näihin aloitteisiin vastanneet. Kaikkiin kolmeen aloitteeseen oli kirjoitettu / kopioitu sama päätösesitys ja se kuului näin: 1. merkitä aloitteen tiedokseen; 2. valtuuttaa viranhaltijat jatkamaan henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnittelua ja henkilöstörakenteen monipuolistamista siten, että jalkojenhoidon tarpeet tulevat huomioiduksi; sekä 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. No mikä tuolla on se ongelma? Se löytyy tuosta kohdasta kaksi. VALTUUTTAA VIRANHALTIJAT JATKAMAAN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUA! Eli ei edes jatketa kehittämistä vaan jatketaan jo ilmeisesti tovin jatkunutta kehittämisen suunnittelua. Eli ei luvata yhtään mitään! Viranhaltijan korulauseita, joilla peitellään se, että mitään ei tehdä. Tähän puuttui ansiokkaasti valtuutettu Lackman ja itse kävin myös asiaa kommentoimassa. Olimme samasta asiasta puhuneet jo hallituksessa. Eli nämä ovat nyt esimerkkejä ikävä kyllä ei niin laadukkaasta asian valmistelusta. Uskoisin hyvinvointijohtajan vievän tämän palautteen niille viranhaltijoille, jotka tämän valmistelutyön olivat tehneet.

Kokouksen lopuksi Meidän Lohjan valtuustoryhmä teki tärkeän aloitteen. Aloitteessa esitettiin, että Pullin koululla voitaisiin jatkaa opetusta toistaiseksi, koska Mäntynummen yhtenäiskoulun tiloihin ei mitä ilmeisimmin mahtuisi vielä ensi syksynä kaikki Pullin koulun oppilaat sekä lisäksi Mäntynummen koulun tiloissa on edelleen sisäilmahaasteita. Olisi hienoa, jos Pullin koulu voisi jatkaa toimintaansa ollen Mäntynummen koulun alainen “sivuyksikkö”. Oppilaiden siirtelylle paikasta toiseen ei ole kunnollisia perusteita niin kauan, kuin Mäntynummen koulun tilanne on avoin. Mutta tämä asia katsotaan sitten talousarviossa, toteutuuko vai ei.

Tällainen kokous tällä kertaa. Todettakoon, että oli tämä huomattavasti helpompi kokous kuin vuoden takainen kokous Nummentien Luksian salissa pidetty kokous, jossa äänestimme melkoisen monesta talouden tasapainottamislistan (osa 2) toimesta.

Ihanaa syksyä kaikille ja hiljalleen menemme kohti aluevaaleja. Olen lupautunut ehdolle aluevaaleihin. En ole sote-asioiden superasiantuntija, mutta en minä nyt aivan kuutamollakaan niistä ole. Lisäksi olen vahvasti Lohjan ja Lohjan naapurikuntien palveluiden puolesta puhuva,  laajat verkostot omaava ja puhuakin uskallan. Näiden uskon olevan tulevassa aluevaltuustossa tärkeämpiä ominaisuuksia kuin jonkin tietyn sote-sektorin tarkan tuntemisen. Mutta aluevaaliasiaan palaan vuoden lopulla sitten lisää.

Nautitaan syksystä!

-Laura-

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: