VALTUUSTON KOKOUS 20.1.2021 – KOKOUSTIIVISTELMÄ

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkoiltana Laurentius-salissa. Kokouksen asialista oli pitkähkö, mutta lyheni jonkin verran, koska sekä elinvoimaohjelma että Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:n perustaminen päätettiin jättää pöydälle. Elinvoimaohjelman tiimoilta pidettiin kuitenkin ryhmäpuheenvuorot ennen asian käsittelyn keskeyttämistä. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti Annmarie Kuurto ja se löytyy tallenteesta kohdasta 15:10. Useat ryhmät nostivat elinvoimaohjelmasta esille samoja teemoja: Miten voimme lisätä kaupunkimme houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta, miten tehostamme kaavoituksen ja lupaprosessien jouhevuutta siten, ettei näiden hitauden takia elinvoimamme heikkene ja miten lisäämme kaupunkimme positiivista tunnettavuutta. Annmarie nosti puheessaan ansiokkaasti esille sen, miten meidän tulee katsoa tulevaisuuteen ja panostaa kaupungin kehittämiseen (niin yritysten kuin asukkaiden tarpeet huomioiden) eikä vain säästää loputtomiin. Kaiken kutistaminen säätämisen nimissä ei luo houkuttelevaa ympäristöä kenellekään. Mutta nyt ei siis ohjelmaa hyväksytty, vaan se jätettiin pöydälle. Tämä siksi, että ohjelmassa puhutaan sekä Yrityskiinteistöistä (päätetään vasta kuukauden kuluttua) että Paloniemen lomakylähankkeesta (asia nyt täysin auki, odotamme selvyyttä asiaan). Elinvoimaohjelman ja Yrityskiinteistöjen pariin palataan siis noin kuukauden kuluttua.

Päätimme yritystonttien perustamisesta Tynninharjun yritystonttien perustamisesta (entinen ravirata, tuleva Asuntomessujen parkkialue, lopulta yritystonttialue) sekä lisämäärärahan myöntämisestä ikääntyneiden palvelualueelle. Jälkimmäisessä asiassa harmittaa se, että ikääntyneiden palvelualueen kulujen ylitys maksetaan Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen rahoilla. Näille rahoille olisi ollut huutava tarve myös tuolla omalla palvelualueella. Lohjalla on aliresursointia lastensuojelussa, opiskeluhuollossa (kuraattorit, psykologit) sekä esim. erityisopetuksessa ja oppilaanohjauksessa. Mikäli rahat olisi voitu käyttää Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella edellä mainittuihin vajaalla resurssilla toimiviin kohteisiin, olisi näillä sijoituksilla voitu muutamien vuosien tähtäimellä saada aikaan säästöä ja etenkin lisätä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Tästä syystä on harmillista se, että rahoja, jotka toki ovat koko kaupungin yhteisiä, siirretään pois lasten, nuorten ja perheiden ulottuvilta.

Seuraavana päätettävänä asiana oli Nummi-Saukkolan päiväkodin sijaintipaikasta päättäminen. Tätä päätöstä on pompoteltu eri luottamuselimissä jo kolmen vuoden ajan. Ja toki keskustelu siitä, pitäisikö Saukkolan päiväkodin sisäilmaongelmat korjata vai rakentaa uusi päiväkoti alueelle, on ollut keskusteluissa jo pidempäänkin. Parin vuoden ajan viranhaltijat ovat perustelleet Oinolan koulukeskuksen olevan paras alue päiväkodin toiminnalle. Viranhaltijaesityksissä on esitetty koulurakennusten ns. ylimääräisten tilojen muokkaamista päiväkotikäyttöön. Asukkaille tehdyn kyselyn mukaan enemmistö alueen asukkaista toivoisi päiväkodin sijoituspaikaksi kuitenkin Saukkolan taajama-aluetta. Perusteluina tälle etenkin päiväkodin sijainti lähellä asutusta. Vaikka synergiahyötyä koulukampuksen kanssa ei tällä Heimolantien sijainnilla saadakaan, tulee tälle tontille kuitenkin täysin uusi päiväkoti asutuksen välittömään läheisyyteen sekä lähelle hyviä leikkimaastoja eli metsiä. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron kävi pitämässä Anne-Mari Vainio ja se löytyy tallenteen kohdasta 1:02:25. Lotta Paakkunainen esitti kyllä erinomaisesti pohditun listan niistä hyödyistä, joita päiväkoti saisi, mikäli toiminta sijoittuisi Oinolan koulukeskuksen yhteyteen. Eli molemmissa vaihtoehdoissa on ehdottomasti hyvät puolensa, eikä kumpikaan vaihtoehto olisi millään muotoa huono. Enemmistöpäätöksellä päätettiin nyt kuitenkin päiväkodin sijoittamisesta Saukkolaan Heimolantielle. Tärkeintä on, että Saukkola-Nummi-alue saa nyt vihdoinkin uuden päiväkodin. Itse äänestin sen puolesta, että päiväkoti rakennetaan Saukkolaan Heimolantielle.

Tässä kokouksessa saimme vihdoinkin aikaiseksi päätökset uusien yhtenäiskoulujemme, Ojamonharjun koulun sekä Laurentius-koulun perustamisesta. Samalla luonnollisesti lakkautimme Harjun, Ojamon, Anttilan ja Tytyrin koulut. Itse olin esteellinen Ojamonharjun pykällässä. Varavaltuutettu Katja Husso ei kunnolla ehtinyt istumaan, kun pykälän käsittely oli jo ohi. Eli ei keskusteluja tai muuta. Hyvät päätökset!

Sitten pääsimmekin tämän kokouksen mittavimman keskustelun äärelle. Aiheena oli luottamushenkilöorganisaation koko seuraavan valtuustokauden aikana. Jo aiemmin olimme tehneet päätöksen siitä, että valtuustossakin on jatkossakin 51 valtuutettu, vaikka 43 olisi lainpuitteissa riittävä määrä. Kuten ryhmäpuheenvuorossani kirjoitin, oli tämä mielestäni hyvä päätös, sillä tällä suuremmalla valtuutettujen määrällä turvataan sekä alueellisen että poliittisten ryhmien (eli pienten ryhmien) edustuksellisuus Lohjalla. Mutta nyt teimme päätöksen siitä, onko syytä säilyttää neljässä suuressa lautakunnassa 13 vai 11 paikkaa. Vihreiden perustelut 11 paikan puolesta on luettavissa ryhmäpuheenvuorostani, jonka julkaisin jo aiemmin. Se löytyy myös tallenteesta kohdasta 1:28:40. Luulen, ettei ryhmässämme kenelläkään ole mitään sitä vastaan, että lautakunnissa on 13 jäsentä. Kyse oli siitä, että luottamusorganisaatiossakin pitäisi jostain säästää ja koimme, että tämä olisi vähiten haittaava tapa saada sovittuja säästöjä aikaan. Koska nyt kasvatamme luottamushenkilöorganisaation väkimäärää, tullee jossain vaiheessa pohdintaan se, kuinka paljon kokouspalkkioita täytyy pienentää, jotta sovittu säästötavoite saavutetaan. Itse en tälle lämpene, sillä mielestäni on reilua, että tehdystä duunista saa myös korvauksen. Niin palkkatyössä kuin luottamustoimessa. Tähän viittasi myös valtuutettu Taina Lackman omassa puheenvuorossaan toteamalla, että demokratialla on hintansa. Olen Tainan kanssa tästä täysin samaa mieltä ja toivon, että tästä pidetään kiinni myös jatkossa, vaikka luottamushenkilöorganisaation kokoa nyt päädyttiinkin kasvattamaan. Demokraattisen päätöksen mukaisesti meillä on siis jatkossakin kaupunginhallituksessa ja neljässä suuressa lautakunnassa (LaNuPe, Sote ja uusvanhoina niminä tekninen lautakunta ja kaupunkisuunnittelulautakunta) 13 jäsentä. Uutena pienempänä lautakunta perustettiin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta (7 jäsentä). Lisäksi perustettiin aiemmin lakkautettu henkilöstöjaosto (5 jäsentä) kaupunginhallituksen alle. Ympäristöterveysjaosto muuttuu ympäristöterveyslautakunnaksi (7 jäsentä). Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä lisättiin viidestä seitsemään. Tällä rakenteella mennään sitten seuraavat neljä vuotta.

Kokouksessa nuijittiin ajantasaiset nimet valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi eronneiden tilalle. Onnea Heli Saukkola, Kokoomuksen uusi valtuutettu.

Kokouksen lopussa äänestettiin vielä kahdesta aloitteesta, joita ehdotettiin loppuun käsitellyiksi. Ensin äänestyksen kohteena oli Päivi Alanteen (kesk.) aloite ulkomaisten elintarvikkeiden käytön vähentämisestä Lohjan kaupungin yksiköissä. Päivi oli kerännyt erinomaiset tiedot asiaan liittyen. Päivi lupaili, että hänen puheensa tulee luettavaksi Lohjan Keskustan kotisivuille. Kannattaa käydä lukemassa tai kuunnella puhe tallenteesta kohdasta 2:21:00. Äänestyksen jälkeen aloite päätettiin pitää vireillä äänin 32-18. Hieno juttu. Toivottavasti asian toteutumisen eteen tehdään kaupungin taholla myös töitä. Tarkoittaa toki myös sitä, että ruokakustannuksiin täytyy budjetoida hieman enemmän rahaa, jotta voimme tarjota vaikkapa kotimaista margariinia ja juustoa halvempien ulkolaisten sijaan.

Toinen aloite, jonka vireillä pitämisestä äänestettiin, koski nuorisovaltuuston edustajalle puheoikeuden myöntämistä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Asiaa perusteli Anne-Mari Vainio (tallenne 2:30:05). Lohja ei vielä ollut valmis siihen, että nuorelle olisi annettu puheoikeus valtuustossa, vaikka moni kaupunki on tämän päätöksen tehnyt. Ymmärrän kyllä sen moraalisen pohdinnan, että onko tarpeen laajentaa puheoikeutta, joka on määritelty äänimäärän perusteella saaduksi tai voiko tämä ajaa tilanteen siihen, että sitten pitäisi puheoikeus antaa myös eri neuvostojen jäsenille. Itse en kuitenkaan näe asiaa näin, vaan koen, että nuorisovaltuusto on merkittävämpi toimielin kuin eri neuvostot. Sen lisäksi koen, kuten Anne-Mari puheessaan totesi, että tämä olisi erinomainen politiikkakasvatuksen tapa. Näin ei nyt kuitenkaan tule toistaiseksi tapahtumaan, sillä aloite päätettiin äänestyksessä loppuun käsitellyksi ja nuoriso pysyköön jatkossakin lestissään.

Yhden koko valtuuston kokouksen merkittävimmistä puheenvuoroista kävi pitämässä ihana Katri Piiparinen. Katri kävi kokouksen viimeisessä puheenvuorossaan toteamassa, että on varmaan hyvä, ettei nuoriso tulekaan tänne valtuustoon katsomaan, miten konkaripoliitikko mollaa muita valtuutettuja pönkittäen siten omaa asemaansa. Katri osui tässä todellakin naulan kantaan. Useissa kokouksissa on kuluneella valtuustokaudella menty eri puheenvuoroissa henkilökohtaisuuksiin. Tällä kertaa meillä Vihreillä oli milloin pallo hukassa, milloin berberi pyöri ja milloin olimme metsässä. Ja nämä olivat niitä kohtuullisen korrekteja lausuntoja. Itsekin sorruin pohtimaan, onko konkaripoliitikon muistissa jotain vikaa, kun hän laittoi sanoja meidän ryhmämme suuhun, joita emme tietääksemme ole koskaan sanoneet. Olisi ollut minunkin syytä jättää tuo muisti-kuittailu sanomatta. Jatkossa keskityn vain asioihin, en henkilöihin. Katrin muistutus oli siis hyvä monelle muullekin, ensisijaisena kohteena olleen kunnallisneuvoksen lisäksi.

Mutta tällainen kokous tällä kertaa. Tulevat viikot ovat varmasti enemmän tai vähemmän case-Paloniemen ja luottamushaasteiden sävyttämiä. Itse arvostan sitä, että asiat selvitetään rauhassa ja tulevat päätökset, koskevat ne sitten Paloniemen kauppoja tai viranhaltijoiden toimintaa, tehdään rauhassa ja faktoihin pohjaten. Vaikka olen välillä varsin napakastikin kritisoinut joissain kohdissa viranhaltijoiden toimintaa, en tässä kohdassa usko tahalliseen asioiden pimittämiseen tms. Arviointivirhe ja ajatuskatkos joo, mutta tahallinen valehtelu tai asioiden pimittäminen ei. Paikoin mielestäni kohtuutonta ryöpytystä on luottamushenkilöiden taholta tullut myös johtavien viranhaltijoiden niskaan. Omasta puolestani toivotan kaikille osapuolille jaksamista. Kukaan ei ole tämän asian tiimoilta kuollut eikä miljoonia ole menetetty. Tästä siis selvitään.

Lopuksi muistuttelen jälleen lähestyvistä kuntavaaleista. Ehdokkaita mahtunee edelleen jokaisen puolueen ja poliittisen ryhmän listoille. Olisi hienoa saada myös Vihreiden listalle lisää ehdokkaita. Vinkkaathan, jos sinulla tulee mieleen joku potentiaalinen tyyppi, jota meidän kannattaisi mukaan kysellä. Aurinkoisia talvipäivä kaikille!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: