VALTUUSTON KOKOUS 15.5.2019 – KOKOUSTIIVISTELMÄ

Viime keskiviikkona pidettiin Lohjan kaupunginhallituksen kokous, jossa päätettiin kaupungin talouden tasapainottimiseen pyrkivistä toimista. Listalla oli myös Ojamon koulun rakentamispäätös sekä seuraavan kaksivuotiskauden kaupunginhallituksen nimeäminen ja hallituksen puheenjohtajan palkkion määrittäminen. Tässä muutamia nostoja kokouksesta. Koko kuusituntisen kokouksen voi halutessaan katsoa YouTubesta. Linkki alla.

Ojamon uuden koulun rakentaminen alkaa. Hyvä niin. Nykyisessä koulussa oireilut jatkuvat ja lapsia sairastuu ja sairastaa koko ajan. En ole kuitenkaan täysin vakuuttunut siitä, että koulusta tulee toiminnallisesti paras mahdollinen. Koululuokat on pitkulaisen mallisessa talossa, eli ala- ja yläkouluissa ei ole selkeitä omia siipiä tms. soluja. Talon malli aiheuttaa myös sen, että alakoulun luokat ovat kolme rinnakkain siten, että vain uloimmassa luokkahuoneessa on ikkunat ulos. Ajatuksena on, että luodaan suuri, 60-70 oppilaalle tarkoitettu tila, jonka voi tarpeen mukaan jakaa väliseinillä kolmeen osaan. Viimeaikaiset julki tuodut kokemukset siitä, miten ihmisen keskittyminen häiriintyy, kun aistiärsykkeitä on ympärillä paljon. En pysty luottamaan siihen, että opiskelurauha ja turvallinen oppimisympäristö toteutuu noin isossa porukassa. Aistiärsykkeiden määrä on aivan jäätävä. Haasteen uuteen kouluun tuo myös se, että pihoja on vain yksi. Käyttäjien ikähaarukka on näillä näkymin 1-16 vuotta. Jään mielenkiinnolla odottamaan, miten jokaiselle ikäryhmälle taataan turvallinen, rauhallinen ja toiminnallisesti juuri heille sopiva piha, jossa saadaan lisättyä kaikenikäisten, myös yläkoululaisten välituntiliikuntaa. Positiivista on se, että ainakin suunnitelmien tasolla Ojamon alue olisi saamassa koulun kanssa samaan aikaan uuden liikuntapaikan nykyisen hiekkakentän alueelle. Toivotaan, että alueesta suunnitellaan (ja rahoituksella mahdollistetaan) monipuolinen, maksuton liikuntapaikka alueen kaikenikäisille asukkaille.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkioksi neuvoteltiin ennen valtuuston kokousta 1000e / kk. Tämä on puolet vähemmän kuin summa, mitä on maksettu kuluneen kahden vuoden aikana. Tämä on mielestäni palkkion ehdoton katto. Ryhmämme ehdotti summaksi 8000-10 000 euroa vuodessa. Nyt jouduimme kuitenkin tekemään päätöksen nykyisen hallintosäännön puitteissa, joten emme voineet tällä hetkellä palata pelkkään vuosikorvaukseen. Toivottavasti tämä muutetaan vajaan kahden vuoden kulutta ennen seuraavaa valtuustokautta. Vuosipalkkio olisi ehdottomasti selkein malli.

Sitten se talous. Puheita pidettiin monista asioista. Itse kävin puhumassa pysäköinnin maksullisuudesta (kannatin sekä arkipysäköinnin tuntitaksan korottamista sekä lauantaipysäköinnin palauttamista maksulliseksi; nettilähetyksessä kohta 2.31.20) sekä Virkkalan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusoeptuksen kohtalosta (3.37.38). Jälkimmäiseen liittyvän puheenvuoroni jaoin tänne jo viikko sitten. Pysäköintiin liittyvän puheenvuoroni liitän tänne myös, jtoen en selittele tässä asiaa enempää. Lisäksi kävin kommentoimassa joitakin muita yksittäisiä asioita, kuten ehdotusta leikata rutkasti kaupungin matkailu- ja markkinointipuolen määrärahoja (2.59.10).

En listaa tähän kaikkea sitä, mistä puhuimme ja äänestimme. Kaikki puheet ja äänestykset on seurattavissa tuosta tallenteesta. Haasteena toki on se, että äänestyksiä on kyllä mahdoton seurata ilman juuri oikeaa tasapainotuslistaa. Puheenjohtajan olisi pitänyt lyhyesti aina sanoa, mihin aiheeseen kulloinenkin äänestys liittyy. Lisäksi on ongelma tietää, mitä tarkoittaa missäkin äänestyksessä kaupunginhallituksen pohja (aina vihreä väri) ja mitä milloinkin vastaesitys eli punainen väri. Mutta jos katsot lähetyksen ja jokin kohta jää sinulle epäselväksi niin laita viestiä ja kysy! Vastailen ilman muuta.

Listalla oli sekaisein isoja ja pieniä asioita. Kaikkia oli perusteltu hyvin niukasti. Jouduimme siis tekemään päätöksiä hyvin niukkojen tietojen varassa. Tästä esimerkkinä esim. asiakkuuspäälliköiden vakanssit. Missään esittelyn vaiheessa valtuutetuille ei kerrottu, millaisia työtehtäviä näiden vakanssien puitteissa tehdään. Eikä sitä, mitkä noista tehtävistä on todella tärkeitä ja haastavasti jaettavissa muille toimijoille. Ja toisaalta, missä kohdin olisi kohtuullisella tuskalla kiristämisen varaa. Koska virkamiehet olivat ”vertailun hengessä” laittaneet listalle tyrkylle todella rajujakin juttuja (mm. lakkautetaan elämyskaivos, orkesteri, teatteri, kaikki museot, leikataan Liikuntakeskuksen rahoitusta 800 000 euroa, lopetetaan kaikki matkailun ja markkinoinnin tukeminen, lopetetaan lähes kaikki johtavat vakanssit, lopetetaan koko iltapäiväkerhotoiminta jne.) hyvin köykäisin perustein, tuli päätöksenteossa tehtyä varmasti myös melkoisia pöljyyksiä. Eli mielestäni iso haaste oli se, mitä listalle oli laitettu ”tarjolle” ja miten vähän asioita oli avattu. Väitä, että tämä on suuri syy siihen, miksi esim. kaikkien kolmen asiakkuuspäällikön vakanssin lakkauttaminen meni läpi. Kukaan ei kertonut valtuutetuille, mitä töitä jää tämän ratkaisun myötä tekemättä. Tässä esittelijöiden on syytä katsoa peiliin. Esittelijät olisivat voineet myös ns. puolustaa omiaan ja perustella heidän tarpeellisuuttaan.

Omasta näkökulmastani nihkeitä ratkaisuja olivat:

– Reilun kaupan kahvista luopuminen. Tästä Jarmo Pasanen kirjoittikin hyvin Länskärissä. Teksti on luettavissa myös minun seinälläni.

– Lauantaipysäköinnin pitäminen maksuttomana. Tätä perustelen puheenvuorossani, joka löytyy tallenteesta ja jonka liitän tänne Faceen myös.

– Orkesterilta leikattiin solistimäärärahoja, ja samaan aikaan vaaditaan tekemään parempaa tulosta. Absurdi yhtälö. Juuri ne suuret solistikonsertit ovat niitä, joiden liput myyvät hyvin.

– Asiakkuuspäälliköiden kaikki kolme vakanssia lakkautetaan. Nyt ei sitten ole enää henkilöstöä valmistelemaan päätöksiä ja pohtimaan esim. päätösten vaikuttavuutta kuntalaisille. Lapsivaikutusten arvioinnin voinemme unohtaa. Tässä kohdassa teimme vastaesityksen, että vähennetään yksi vakanssi ja säästetään kaksi. Hävisimme äänestyksen, Soten kohdalla esitimme vielä hätähuutona, että säätetään edes yksi ja vähennetään kaksi, hävisimme tämänkin. Olisin niin toivonut, että johtavat virkamiehet olisivat rautalangasta vääntäneet auki sen, miksi tämä kolmen vakanssin lakkauttaminen voi olla melko halvaannuttava. Mutta tämä jää nyt nähtäväksi. Toivottavasti tämän päätöksen hintana ei ole ulkopuolisten konsulttien palkkaaminen näiden töiden hoitamiseen!

– Yhdistyksiltä viedään rahallinen tuki pois. Tilalle tarjotaan tiloja Harjulasta. Monilla yhdistyksillä on kuitenkin jo tilat olemassa, joten tämä on lopulta toiminta-avustuksen leikkaaminen. Kolmas sektori tekee arvokasta ja usein taloudellisesti kaupungin näkökulmasta erittäin kannattavaa työtä. Tämä päätös on mielestäni hölmö. Säästö minimaalinen. 💸

– Terveydenhoitajan vakanssin lakkauttaminen. On totta, että välttämättä juuri terveydenhoitajaa ei jatkossa tarvita, mutta tämä resurssi olisi ehdottomasti pitänyt siirtää toimialan sisällä jatkossa oppilashuoltoon. Tällä rahalla olisi voinut palkata esim. yhden koulukuraattorin tai psykiatrisen sairaanhoitajan perusopetusikäisten käyttöön. Tästä puhuttiinkin, mutta 26:lle valtuutetulle perusopetuksen tukipalvelut eivät olleet merkityksellinen asia. Äänestys hävittiin siis yhdellä äänellä. Suosittelen kaikkia teitä, joita lasten, ja nuorten hyvinvointi / pahoinvointi huolestuttaa, tsekkaamaan äänestystuloksen. Moni näistä muuten piti tärkeämpänä ilmaista lauantaipysäköintiä kuin lasten ja nuorten tukemista! 😢😠

– Samoilla saatesanoilla totean, että kannattaa kurkata, keiden mielestä ryhmäavustajien määrästä voidaan leikata neljän avustajan verran. Äänestys hävittiin jälleen yhdellä äänellä.😔😔

– Alustava päätös Pullin koulun lakkauttamisesta meni läpi. Itse äänestin Pullin koulun jatkamisen puolesta. Mielestäni koko itäisen Lohjan kouluverkkoa tulisi tarkastella uusiksi vasta sitten, kun meillä on jonkinlainen valistunut arvelu siitä, onko Lempola saamassa juna-asemaa. Ja jos on, niin milloin. Mua ahdistaa ajatus, että Lohjalla tehdään väkisin jokaiselle alueelle väkisin suuria yhtenäiskouluja sen sijaan, että kaupunkimme tarjoaisi aidosti monimuotoisen kouluverkoston, jolloin voisimme markkinoida Lohjaa pääkaupunkiseutulaisille ”jokaiselle jotakin” -myyntilauseella. Maaseudun rauhaa ja pieni, vanhempi koulu tai keskusta-asumista uuden, modernin koulun läheisyydessä. Mutta lopullinen päätös Pullista tulee vielä oletettavasti syksyllä valtuustoon. Nyt lakkauttamista kannatti 27 valtuutettua ja 24 puolsi koulun säilymistä.

”Luojan kiitos”-päätöksiä:

– SDP:n esitys matkailu- ja markkinointirahojen lisäleikkauksesta onneksi kaatui. Tästä aiheesta toi Jukka Turunen keskustan yrittäjillä vahvistettuna erittäin hyvin perustellun adressin valtuuston tietoon ennen kokouksen alkua. Kiitos Jukalle vaivannäöstä! Olisi hienoa saada tuo teksti vielä jakoon vaikka tännekin.

– Orkesterille esitettiin myös rutkasti lisäkiristystä (SDP). Mikäli tämä Vetovoimalautakunnan listan pykäläksi 62 esitetty lisäkiristys olisi mennyt läpi, olisi se tarkoittanut Lohjan kaupunginorkesterin alasajoa. Eli kun ei kehdata kerralla ehdottaa lakkauttamista niin esitetään niin tiukkaa taloutta, että sen toteuttaminen johtaa orkesterin kaatumiseen. Ei onneksi mennyt läpi.

– Ruotsinkielinen varhaiskasvatus säilyy Virkkalassa ja perusopetuksen alaluokat eivät siirry Källhageniin. Näistä olen iloinen. Nämä siis poistettiin alkuperäiseltä listalta enemmistöpäätöksellä. Tähän asiaan liittyvä puheenvuoroni on vinkattu kirjoituksen alussa.

Tässä minun nostoni. Suosittelen lämpimästi, että jokainen, joka haluaa saada tarkempaa tietoa itse äänestämänsä puolueen tai valtuutetun toiminnasta, katsoo noita nettilähetyksiä. Niiden avulla pääsee hyvin eri ihmisten toiminnasta kärryille.

Tässä tämä kokous. Kirjoittelen kesäkuun alussa hieman mietteitä kuluneesta kahdesa vuodesta valtuuston varapuheenjohtajuuskaudesta. Ja muutenkin puolivälin kuulumisia. Palataan siis niihin. Ihanaa alkavaa kesää kaikille!

https://www.youtube.com/watch?v=d0wGLaKuep0

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: