LOHJAN KAUPUNKISTRATEGIA VUOSILLE 2023-2030

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.12.2022 Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö Strategiatyöryhmälle kiitos tehdystä työstä, joka ei varmaankaan vaihtelevissa olosuhteissa ja osin vaihtuvine osallistujineen ollut aina helppoa. Kiitos myös valtuustoryhmille, jotka tekivät suuren työn käydessään luonnosta läpi alustavasti jo kevään seminaarissa (ideointi ja painopisteet) ja tarkemmin nyt syksyllä. Ryhmät käyttivät toisena seminaaripäivänä aikaa useitaJatka lukemista ”LOHJAN KAUPUNKISTRATEGIA VUOSILLE 2023-2030”

KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 12.10.2022

Lohjan kaupunginvaltuuston lokakuun kokous pidettiin keskiviikkona 12.10. Kokouksen esityslista oli pitkä, mutta pykäläkohtien runsauden selittää lukuisten aloitteiden loppuun käsitteleminen. Ensimmäinen varsinainen lista-asia oli kaupunginjohtajan irtisanoutuminen. Tästä ei puheita pidetty sen enempää kuin mitä valtuuston puheenjohtaja totesi, eli tilanne on nyt tämä ja eteenpäin mennään hallintosäännön mukaisin sijaisjärjestelyin ja tulevia ratkaisuja pohditaan parhaillaan. Seuraavana listalla oliJatka lukemista ”KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 12.10.2022”

VILLA HAIKARIN TULEVAISUUS

RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTOSSA 14.9.2022 Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö Villa Haikarin kohtalo on ollut jo useaan otteeseen päätöksenteon alla. Kolmeen kertaan on kaupunginhallitus jo asiaa käsitellyt, mutta lopputulema on yhä avoin. Tähän asti käydyt keskustelut ja päätöksenteon vaiheet ovat liittyneet Villa Haikarin vuokraamiseen ravintolayrittäjälle. Aiempina vuosina kiinteistö on vuokrattu ravintoloitsijalle pariksi kesäkaudeksi kerrallaan.Jatka lukemista ”VILLA HAIKARIN TULEVAISUUS”

KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 14.9.2022

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui syyskuun kokoukseen Monkolan valtuustosaliin keskiviikkona 14.9.2022. Lista oli kohtuullisen lyhyt, mutta ilta sisälsi kuitenkin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä lopulta yhden äänestyksenkin. Listan ensimmäinen suurempi asia oli talouden osavuosikatsaus. Tällä hetkellä Lohjan taloustilanne on lähtökohtaisesti hyvä. Kuten aiemminkin olen nostanut esille, tämä tilanne ei kuitenkaan tämän hetkisen arvion mukaan ole pidemmän päälle pysyvä.Jatka lukemista ”KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 14.9.2022”

KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 14.9.2022

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui syyskuun kokoukseen Monkolan valtuustosaliin keskiviikkona 14.9.2022. Lista oli kohtuullisen lyhyt, mutta ilta sisälsi kuitenkin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä lopulta yhden äänestyksenkin. Listan ensimmäinen suurempi asia oli talouden osavuosikatsaus. Tällä hetkellä Lohjan taloustilanne on lähtökohtaisesti hyvä. Kuten aiemminkin olen nostanut esille, tämä tilanne ei kuitenkaan tämän hetkisen arvion mukaan ole pidemmän päälle pysyvä.Jatka lukemista ”KOKOUSTIIVISTELMÄ: LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 14.9.2022”

VALTUUSTON KOKOUS 19.1.2022 – TIIVISTELMÄ

Vuoden 2022 ensimmäinen Lohjan kaupunginvaltuuston kokous on pidetty. Lista oli kohtuullisen lyhyt ja mikään asia ei virittänyt valtuutettuja suuriin puheisiin. Kokous toteutettiin Teamsilla ja on katsottavissa alla olevasta linkistä. Hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmä oli yhdessä hallintojohtajan kanssa valmistellut heti vuoden alussa muutaman kiireellisen muutoksen hallintosääntöön. Itse olin tässä pykälässä esteellinen, sillä yhtenä päätettävänä asiana oli kolmenJatka lukemista ”VALTUUSTON KOKOUS 19.1.2022 – TIIVISTELMÄ”

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMISEN KIRJAAMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN

OMA PUHEENVUORO OPPIVELVOLLISUUSLAIN UUDISTUKSEN LISÄÄMISESTÄ HALLINTOSÄÄNTÖÖ LOHJAN VALTUUSTO 25.8.2021 Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä yleisö Uusi laki oppivelvollisuuden laajentamisesta astui osin voimaan jo 1.1.2021 ja kokonaisuudessaan 1.8.2021. Pykälän 31 esittelytekstissä käytetään vielä tulevaan viittaavaa aikamuotoa, kun puhutaan lain voimaantulosta. Tämä esittelytekstin ensimmäinen virke kertoo surullisesti sen, miten tämä pykälä ei ole käsittelyssä oikeaan aikaan vaanJatka lukemista ”OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMISEN KIRJAAMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN”

VALTUUSTON KOKOUS 16.6.2021 – KOKOUSTIIVISTELMÄ

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui kuluvan valtuustokauden viimeiseen kokoukseen keskiviikkona 16.6.2021 Laurentius-salissa. Kokous alkoi puheenjohtaja Joona Räsäsen puheella, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtajisto palkitsi niin kaupungin kuin Kuntaliiton muistamisilla pitkään kaupungin hyväksi työtä tehneitä valtuutettuja. Lisäksi kukitettiin lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat sekä ne valtuutetut, jotka eivät jatka valtuutettuina tulevalla valtuustokaudella. Juhlallisuuksien jälkeen nostimme maljan kautensa päättävälle valtuustolle. KuohuviininJatka lukemista ”VALTUUSTON KOKOUS 16.6.2021 – KOKOUSTIIVISTELMÄ”

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTO 16.6.2020 Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraava yleisö Vuosi 2020 jäänee kaikkien mieleen hyvin erikoisena vuotena. Lähes kaikkea tekemistämme väritti pandemia nimeltä COVID-19. Niin myös Lohjan kaupungin henkilöstön toimintaa. Kun tarkastelemme henkilöstökertomusta, on meidän pidettävä jossain määrin COVID-lasit jatkuvasti silmillämme. Mm. sairauspoissaolojen määriä on turha liian tarkkaan viime vuoden osalta tutkailla. NostanJatka lukemista ”HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020”

NUMMENKYLÄN JA PULLIN KOULUJEN LAKKAUTTAMINEN

OMA PUHEENVUORO VALTUUSTOSSA 21.4.2021 (vastine edeltäviin puheenvuoroihin) Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja valtuuston kokousta seuraavat kuntalaiset Heli Saukkola nosti puheenvuorossaan esille ensi vuoden aloittavien ykkösluokkalaisten määrän Muijalassa. 17 oppilasta, Nummenkylän koulusta siirretyt oppilaat mukaan lukien. Olisi ollut hienoa, että valtuutettu Saukkola olisi ottanut rinnalle myös tulevien 6.-luokkalaisten lukumäärän. 32. Onko silloinkin kyseessä oppilaiden edun mukainenJatka lukemista ”NUMMENKYLÄN JA PULLIN KOULUJEN LAKKAUTTAMINEN”